0979594330

TPCN – TĂNG CƯỜNG NĂNG LƯỢNG

2.722.500

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM:

– CÀ PHÊ TRÙNG THẢO (CORDY CAFE) : 4 HỘP

– TPBVSK CANXI DẠNG BỘT HÒA TAN – THIÊN SƯ: 3 HỘP

– TPCN – TPBVSK VIÊN CHITOSAN THIÊN SƯ: 1 LỌ