0979594330

Quản lý cân nặng

3.542.000

BỘ SẢN PHẨM BAO GỒM:

– TPBVSK CANXI DẠNG BỘT HÒA TAN THIÊN SƯ: 3 HỘP

– CORDY MULTI GRAIN BỮA ĂN DINH DƯƠNG TRÙNG THẢO VỊ KỶ TỬ – TÁO ĐỎ : 2 HỘP

– CORDY MULTI GRAIN BỮA ĂN DINH DƯƠNG TRÙNG THẢO VỊ MATCHA: 2 HỘP

– FRUCTOOLIGOSACCHARIDE (FOS) –  THIÊN SƯ: 3 HỘP

– TPBVSK VIÊN THIÊN SƯ MULTI – FIBER CHEWABLE: 1 LỌ

– TPCN – TPBVSK TRÀ GIÚP GIẢM MỠ MÁU THIÊN SƯ: 1 HỘP

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.