0979594330

Băng vệ sinh hàng ngày Airiz

122.513

Số lượng: 30 miếng/gói, chiều dài miếng: 155mm(+-)5%

Vật liệu chính: Lớp Oxy hoạt tính và ion âm, vải không dệt, giấy không bụi, màng đáy PE thoáng khí chống thấm.

Danh mục: Từ khóa: